CSS最全的颜色对照表 修改网页颜色必备的颜色对照表

鳄鱼君有时候在修改网页颜色的时候,苦于没有颜色对照表,所以只能用以前英文的红色了、黄色了,过于单调了,所以就在这里对基本的颜色做了一下整理,修改的时候比较方便!

#FFFFFF

#DDDDDD

#AAAAAA

#888888

#666666

#444444

#000000

#FFB7DD

#FF88C2

#FF44AA

#FF0088

#C10066

#A20055

#8C0044

#FFCCCC

#FF8888

#FF3333

#FF0000

#CC0000

#AA0000

#880000

#FFC8B4

#FFA488

#FF7744

#FF5511

#E63F00

#C63300

#A42D00

#FFDDAA

#FFBB66

#FFAA33

#FF8800

#EE7700

#CC6600

#BB5500

#FFEE99

#FFDD55

#FFCC22

#FFBB00

#DDAA00

#AA7700

#886600

#FFFFBB

#FFFF77

#FFFF33

#FFFF00

#EEEE00

#BBBB00

#888800

#EEFFBB

#DDFF77

#CCFF33

#BBFF00

#99DD00

#88AA00

#668800

#CCFF99

#BBFF66

#99FF33

#77FF00

#66DD00

#55AA00

#227700

#99FF99

#66FF66

#33FF33

#00FF00

#00DD00

#00AA00

#008800

#BBFFEE

#77FFCC

#33FFAA

#00FF99

#00DD77

#00AA55

#008844

#AAFFEE

#77FFEE

#33FFDD

#00FFCC

#00DDAA

#00AA88

#008866

#99FFFF

#66FFFF

#33FFFF

#00FFFF

#00DDDD

#00AAAA

#008888

#CCEEFF

#77DDFF

#33CCFF

#00BBFF

#009FCC

#0088A8

#007799

#CCDDFF

#99BBFF

#5599FF

#0066FF

#0044BB

#003C9D

#003377

#CCCCFF

#9999FF

#5555FF

#0000FF

#0000CC 

#0000AA 

#000088

#CCBBFF

#9F88FF

#7744FF

#5500FF

#4400CC 

#2200AA 

#220088

#D1BBFF

#B088FF

#9955FF

#7700FF

#5500DD 

#4400B3 

#3A0088

#E8CCFF

#D28EFF

#B94FFF

#9900FF

#7700BB 

#66009D 

#550088

#F0BBFF

#E38EFF

#E93EFF

#CC00FF

#A500CC

#7A0099

#660077

#FFB3FF

#FF77FF

#FF3EFF

#FF0 0FF

#CC00CC

#990099

#770077

141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

颜色名HEXColor
AliceBlue #F0F8FF 
AntiqueWhite #FAEBD7 
Aqua #00FFFF 
Aquamarine #7FFFD4 
Azure #F0FFFF 
Beige #F5F5DC 
Bisque #FFE4C4 
Black #000000 
BlanchedAlmond #FFEBCD 
Blue #0000FF 
BlueViolet #8A2BE2 
Brown #A52A2A 
BurlyWood #DEB887 
CadetBlue #5F9EA0 
Chartreuse #7FFF00 
Chocolate #D2691E 
Coral #FF7F50 
CornflowerBlue #6495ED 
Cornsilk #FFF8DC 
Crimson #DC143C 
Cyan #00FFFF 
DarkBlue #00008B 
DarkCyan #008B8B 
DarkGoldenRod #B8860B 
DarkGray #A9A9A9 
DarkGreen #006400 
DarkKhaki #BDB76B 
DarkMagenta #8B008B 
DarkOliveGreen #556B2F 
DarkOrange #FF8C00 
DarkOrchid #9932CC 
DarkRed #8B0000 
DarkSalmon #E9967A 
DarkSeaGreen #8FBC8F 
DarkSlateBlue #483D8B 
DarkSlateGray #2F4F4F 
DarkTurquoise #00CED1 
DarkViolet #9400D3 
DeepPink #FF1493 
DeepSkyBlue #00BFFF 
DimGray #696969 
DodgerBlue #1E90FF 
FireBrick #B22222 
FloralWhite #FFFAF0 
ForestGreen #228B22 
Fuchsia #FF00FF 
Gainsboro #DCDCDC 
GhostWhite #F8F8FF 
Gold #FFD700 
GoldenRod #DAA520 
Gray #808080 
Green #008000 
GreenYellow #ADFF2F 
HoneyDew #F0FFF0 
HotPink #FF69B4 
IndianRed  #CD5C5C 
Indigo  #4B0082 
Ivory #FFFFF0 
Khaki #F0E68C 
Lavender #E6E6FA 
LavenderBlush #FFF0F5 
LawnGreen #7CFC00 
LemonChiffon #FFFACD 
LightBlue #ADD8E6 
LightCoral #F08080 
LightCyan #E0FFFF 
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 
LightGray #D3D3D3 
LightGreen #90EE90 
LightPink #FFB6C1 
LightSalmon #FFA07A 
LightSeaGreen #20B2AA 
LightSkyBlue #87CEFA 
LightSlateGray #778899 
LightSteelBlue #B0C4DE 
LightYellow #FFFFE0 
Lime #00FF00 
LimeGreen #32CD32 
Linen #FAF0E6 
Magenta #FF00FF 
Maroon #800000 
MediumAquaMarine #66CDAA 
MediumBlue #0000CD 
MediumOrchid #BA55D3 
MediumPurple #9370DB 
MediumSeaGreen #3CB371 
MediumSlateBlue #7B68EE 
MediumSpringGreen #00FA9A 
MediumTurquoise #48D1CC 
MediumVioletRed #C71585 
MidnightBlue #191970 
MintCream #F5FFFA 
MistyRose #FFE4E1 
Moccasin #FFE4B5 
NavajoWhite #FFDEAD 
Navy #000080 
OldLace #FDF5E6 
Olive #808000 
OliveDrab #6B8E23 
Orange #FFA500 
OrangeRed #FF4500 
Orchid #DA70D6 
PaleGoldenRod #EEE8AA 
PaleGreen #98FB98 
PaleTurquoise #AFEEEE 
PaleVioletRed #DB7093 
PapayaWhip #FFEFD5 
PeachPuff #FFDAB9 
Peru #CD853F 
Pink #FFC0CB 
Plum #DDA0DD 
PowderBlue #B0E0E6 
Purple #800080 
Red #FF0000 
RosyBrown #BC8F8F 
RoyalBlue #4169E1 
SaddleBrown #8B4513 
Salmon #FA8072 
SandyBrown #F4A460 
SeaGreen #2E8B57 
SeaShell #FFF5EE 
Sienna #A0522D 
Silver #C0C0C0 
SkyBlue #87CEEB 
SlateBlue #6A5ACD 
SlateGray #708090 
Snow #FFFAFA 
SpringGreen #00FF7F 
SteelBlue #4682B4 
Tan #D2B48C 
Teal #008080 
Thistle #D8BFD8 
Tomato #FF6347 
Turquoise #40E0D0 
Violet #EE82EE 
Wheat #F5DEB3 
White #FFFFFF 
WhiteSmoke #F5F5F5 
Yellow #FFFF00 
YellowGreen #9ACD32 

发表评论