WordPress响应式博客主题 –Sakura

WordPress响应式博客主题 –Sakura

WordPress响应式博客主题 –Sakura

Sakura 主题完全开源,源码发布于 GitHub:https://github.com/mashirozx/Sakura,主题演示站:https://sakura.2heng.xin/,非常适合做个人博客,作者的演示站非常的漂亮,目测是个二次元大神。

更多主题介绍及使用说明:http://2heng.xin/theme-sakura/

分享到 :

发表评论

登录... 后才能评论